As One Progress Co.,Ltd.

(DIRAK Thailand)

เป็นบริษัทตัวแทนนำเข้าอุปกรณ์เกี่ยวกับตู้คอนโทรลฯทั้งระบบ
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 02 063 6691

About Us

วิสัยทัศน์

   เป็นผู้นำในการจัดจำหน่ายอุปกรณ์ตู้คอนโทรลและอุปกรณ์ไฟฟ้าครอบคลุมในภาคอุตสาหกรรมสนองตอบความต้องการลูกค้าภายในประเทศ

พันธกิจ

   1. จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพ ส่งมอบตรงเวลา ราคาที่เหมาะสม ด้วยแผนการตลาดที่มีประสิทธิภาพ

   2. ดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

   3. สร้างความผูกพันและความพึงพอใจกับลูกค้าให้ยั่งยืน

   4. มุ่งเน้นพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง

ข้อมูลบริษัท

   บริษัท   แอส  วัน โปรเกรส  จำกัด  เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี 2553   ได้รับความไว้วางใจจาก ผู้ผลิตอุปกรณ์ล็อคแบรนด์  DIRAK  

จากประเทศเยอรมนี   เพื่อเป็นตัวแทนนำเข้าและจัดจำหน่ายในประเทศไทย ให้กับโรงงานอุตสาหกรรม  องค์กรธุรกิจ 

ทั้งงานภาครัฐและเอกชน  ทั้งนี้เรายังเป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์อีกหลายแบรนด์  ที่เกี่ยวข้องกับตู้คอนโทรลทั้งระบบ

ไปจนถึงหม้อแปลงไฟฟ้า อาทิเช่น  อุปกรณ์ไฟฟ้า รางวายดักส์  และเคเบิ้ลแกลนด์

   

   บริษัทมีนโยบายมุ่งมั่นในการส่งมอบอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการและเวลาที่กำหนดของลูกค้าพร้อมทั้งปรับปรุง

ระบบบริหารคุณภาพอย่างต่อเนื่อง


10 กันยายน 2563

ผู้ชม 40325 ครั้ง

ตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ล็อคแบรนด์ DIRAK จากประเทศเยอรมนี
Engine by shopup.com